Nyfiken Grön

Miljötänk i vardag och arbete

Vitaminer och vitaminbrist

Våra kroppar behöver en rad olika ämnen för att fungera som den bör. Några av dessa kallar vi för vitaminer och idag inräknas 13 olika som nödvändiga men som kroppen inte kan producera på egen hand. Lider man brist på en eller annan vitamin kan det ge allt från lindriga till allvarliga problem.

 • A-vitaminbrist – vår syn, hud och slemhinnor är alla beroende av A-vitamin. Det har även en viktig roll att spela i tillväxt. A-vitaminbrist är ytterst ovanligt i Svergie men ett stort problem i andra delar av världen.
 • B1-vitaminbrist – brist på B1-vitamin karakteriseras av nedsatt aptit, koncentrationsproblem och trötthet. Också ovanligt i Sverige men ses ibland hos alkoholister.
 • B2-vitaminbrist – hud och slemhinnor kan ta skada av B2-vitaminbrist. Det kan även ge upphov till irritation i ögonen.
 • B3-vitaminbrist – brist på detta vitamin kan orsaka nedsatt aptit och sömnproblem. Allvarlig brist kan leda till sjukdomen pellagra.
 • B5-vitaminbrist – kan orsaka olika ledsjukdomar, låg blodtryck, trötthet, problem med binjurarna och nedstämdhet.
 • B6-vitaminbrist – kan påverka huden på olika vis, leda till blodbrist och även orsaka neurologiska symptom.
 • B7-vitaminbrist – inga tydliga tecken på B7-vitaminbrist uppkommer bland vuxna men kan orsaka tillväxt- och nervskador på foster och spädbarn.
 • B9-vitaminbrist – kan orsaka makrocyär anemi och skador på foster. Kan även leda till åderförkalkning hos äldre.
 • B12-vitaminbrist – brist på B12-vitamin kan leda till allvarligare variant av blodbrist men även neurologiska symptom.
 • C-vitaminbrist – skörbjugg är det mest kända följden av C-vitaminbrist men förekommer endast i allvarligare fall. Mindre vitaminbrist kan dock orsaka trötthet, irritation och svaghetskänslor.
 • D-vitaminbrist – kar orsaka benuppmjukning men också missformningar i skelettet.
 • E-vitaminbrist – det finns hittills inga kända tecken på E-vitaminbrist.
 • K-vitaminbrist – brist på K-vitamin är nästan omöjligt idag men ges till nyfödda barn för att förhindra blödningstillstånd.