Nyfiken Grön

Miljötänk i vardag och arbete

Hälsotänk – fimpa

Det är såklart hälsosamt att äta mer ekologiskt, det har vi redan pratat om. Men sedan gäller det att leva hälsosamt i allmänhet. Och hur gör man det som enklast?En av de stora bovarna är rökningen. Vi har alla hört om de negativa effekterna men man måste fortsätta att informera så att folk förstår vad de egentligen gör med sina kroppar och med sin omgivning.Du som rökare får i dig en fjärdedel av röken som cigaretten avger. Resten hamnar i luften och andas in av omgivningen. De blir passiva rökare. De blir också drabbade av ämnen i cigaretten. Att bo ihop med en ickerökare gör att denne utsätts för samma hälsorisker. Och även om riskerna är lägre för dem som inte röker själva så är det ganska själviskt att ens utsätta dem för dessa kemikalier.För att inte tala om riskerna du utsätter dig själv för. Cancer är ett hemskt och otäckt ord och tyvärr är risken hög att drabbas av mun- och lungcancer om man är rökare. En rapport från Socialstyrelsen har även hittat samband mellan blodcancer och kvinnor som röker.Om du vill sluta finns det hjälpmedel att få. Slut-röka-linjen är bra för dem som vill prata om sitt beroende och få hjälp att tänka på annat när röksuget slår till. Andra väljer e-cigaretten som vi länkade till ovan. Då kan man sakta vänja bort sig från cigaretter utan att få nikotinabstinens. Det har även kommit ut en receptbelagd medicin som heter Champix. Den stänger av nikotinreceptorerna i hjärnan så du slipper röksuget. Istället behöver man bara tackla sina rökrutiner som kan vara stenhårda vanor att bryta. Dock kommer medicinen, som de flesta andra, med en del biverkningar som gör att den inte passar alla varav de vanligaste är illamående och sömnsvårigheter.