Nyfiken Grön

Miljötänk i vardag och arbete

En vän av havet

Vi talar ofta om miljön ovanför vattnet och hur viktigt det är att bevara denna, men vi tycker självfallet även att det är minst lika viktigt att bevara och skydda miljön under havsytan. Faktum är att det i grund och botten handlar om en och samma miljö, sammankopplad i ett oerhört skört och komplext ekosystem som är nödvändigt för alla våras överlevnad. Djur som människa.

Livet under ytan är långt ifrån vissa människors medvetande men trots detta en viktig kugge för att vi alla ska kunna överleva på den här planeten. Ser man enbart till all den växtligheten som finns under havsytan så står denna för en enormt stor del av det syre som tillverkas, tack vare den så viktiga och geniala fotosyntesen. Livet under vattnet är helt enkelt någonting som vi människor (och djur) inte klarar oss utan, vart vi än bor på den här planeten. Detta är om något ett enormt stort incitament att skydda den fantastiska mångfald som vi idag har under vattenytan, om alla andra aspekter inte är nog för att skrida till handling.

Friend of the Sea

Friend of the sea är en helt ideell organisation och därför inte alls statligt förankrad som har som främsta mål att bevara eller förbättra den nuvarande marina livsmiljön. Man har bland annat se till att ta fram en certifiering för företag som säljer produkter vars substanser härstammar från havet, för att på så vis se till att saker och ting går till på rätt sätt i så stor utsträckning som möjligt. De betyder i förlängningen alltså att produkter med denna märkning är betydligt vettigare att köpa och bruka än liknande produkter utan denna, eller snarlik märkning. Jobbet och det som Friend of the Sea står för är med andra ord ovärderligt för hela vår omvärld och ett initiativ som långt många fler bör ta efter. Hållbart är ledordet, både nu och i framtiden!

Engagera dig du med!

För dig som känner dig manad att själv göra någonting för det marina livet så finns det ett flertal olika vägar att gå. Du kan antingen se till att informera andra människor, precis som vi gör nu, eller se till att söka till en organisation som arbetar med frågor som dessa. Det finns nästan alltid någonting som man kan göra för att hjälpa till, vare sig det handlar om att ansluta sig till någon annans kamp eller att organisera någonting från grunden.