Nyfiken Grön

Miljötänk i vardag och arbete

Skadliga ämnen i vår vardag

shutterstock_122559193

Skadliga ämnen har alltid varit en fara för oss människor och idag är listan längre än någonsin. En del är allmänt kända medan andra mer eller mindre obemärkt tränger sig in i vår vardag och hotar vår hälsa.

Kunskap är det allra mest effektiva av skydd och att hålla sig uppdaterad om nya produkter och tillvägagångssätt som kan förhindra att du blir drabbad är absolut nödvändigt. Bor du i en stad utsätts du varje dag för avgaser som sprids från alla förbipasserande fordon. Trots att Sverige är ledande inom kvalitativa livsmedel, så finns det ändå en hel del risker förknippade med det vi äter och dricker. Att konsumera ekologiskt är helt klart att rekommendera. Andra skadliga ämnen som vi medvetet intar kan vara tobak, oftast i form av cigaretter, och alkohol.

Sverige är troligtvis bland de mest medvetna länderna när det kommer till rökningens hälsorisker. Vi har arbetet otroligt hårt för att upplysa allmänheten om de faror som förknippas med denna ovana. Trots att det bara blir svårare och svårare för rökare att vistas på offentliga platser, restauranger och andra ställen finns det personer som ändå fortsätter eller rentav börjar röka regelbundet. Det går inte att röka utan några som helst risker, men det finns mer hälsosamma alternativ till vanliga cigaretter. Vare sig du befinner dig utomhus eller inomhus tillåter e-cigaretter dig att njuta av rökning, samtidigt som hälsoriskerna minskas. Enligt rapporter utsätter den här sortens rökning dig inte för hjärt- och kärlsjukdomar, den allra vanligaste åkomman hos rökare.